ALLMÄNT

Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel inom Sveriges gränser mellan:
Stockholm Bygg Center AB  (Org. nummer         556824-3439 )
Malmvägen 18H 
19160 Sollentuan
frisorriket@gmail.com

(nedan kallad säljare) och Stockholm Bygg Centerskund(nedan kallad köparen).

Säljaren förbehåller sig rätten att kontrollera köparens kreditvärdighet innan varan
levereras. Kundens grunduppgifter registreras i säljarens kundregister. Samtliga priser
är angivna i svenska kronor exkl. moms med reservation för prisjusteringar.

LEVERANSVILLKOR

Alla ordrar debiteras med engångsfrakt om 99 kr. Om inget annat skriftligen har överenskommits levererar säljaren produkterna
till köparen med säljarens fraktorganisation. Om en vara restnoteras kommer den att
levereras automatiskt så snart den är åter i lager. Leveransen sker då fraktfritt.

GARANTI

På alla elektroniska maskiner lämnar vi 12 månaders garanti från inköpsdatum.
Om varan inte fungerar korrekt har du rätt att få varan reparerad utan kostnad alternativt
utbytt mot en likvärdig produkt. Garantin gäller inte vid oaktsamhet eller bristfälligt
underhåll av produkten. 

RETUR- OCH BYTESRÄTT

Retur- och bytesrätten på lagerprodukter är 14 dagar. Eventuell returnering av
produkten skall alltid avtalas separat för varje tillfälle med säljaren, som ger köparen
anvisningar för returnering. Produkten som returneras skall levereras i oskadat skick i sin
originalförpackning och innehålla samtliga delar. Köparen ansvarar alltid för returneringskostnaderna.

BETALNING

Följande betalningsalternativ är tillgängliga för köparen:
Om inte parterna skriftligen enats om annat är betalningsvillkoret 20 dagar netto för
samtliga fakturor. Vid dröjsmål med betalningen debiteras för dröjsmålstiden en ersättning
enligt Svensk räntelag räknat från fakturans förfallodag. Säljaren anlitar ett externt
företag för att bevaka fakturafordringar efter förfallodatum. Köparen debiteras eventuella
extra kostnader vid försenad betalning. Fakturaavgift på 20kr tillkommer. 

KORT

Stockholm Bygg Center AB accepterar betalningar med VISA, Mastercard, VISA Electron och Maestro.

Reservation för eventuella pris- och sortimentsförändringar.